ProAkademi - Ana Sayfa      


Öğrenim çözümleri


Günümüzün çalışma koşulları etkin yönetici ve yetkin çalışanın önemini iyice ortaya çıkartmış durumda. Hızla gelişen iş dünyasında kurumlara rekabet avantajı sağlayan çalışanlarının ne kadar donanımlı olduğu, nasıl iletişim kurdukları ve değişime ne kadar ayak uydurabildikleri. İşte bu noktada yöneticileriniz ve ekiplerinden beklediğiniz hedeflere ulaşabilmeleri için alt yapılarının sağlam olması gerekiyor.

Kurumun çalışanlarına eğitim ve kişisel gelişimleri konusunda ne kadar destek olduğu kullanılan potansiyel ve sergilenen performans düzeylerinde belirleyici etken.

ProAkademi olarak eğitimin sürekliliğinin sağlanması, takibinin yapılması ve kişiye, kuruma ve duruma uygun olması gerektiğine inanıyor ve eğitim stratejimizi bu yönde şekillendiriyoruz.

Kurumların ve bireylerin amaçlarını ve koşullarını inceledikten sonra onlara özel tasarlanmış, süreklilik arzeden ve pre/post değerlendirme içeren eğitim programları uyguluyoruz. Eğitim stilimizde yaparak öğrenme ve interaktiflik prensiplerine önem veriyoruz. Profesyoneller için çalışan profesyoneller olarak eğitimlerimize fark yaratmak isteyen çalışanlarınızı bekliyoruz.

Buna paralel olarak, tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi farkındalığı yüksek bireylerle de paylaşmak için genel katılıma açık programlar düzeliyoruz ProAkademi’nin sunduğu öğrenim çözümleri kurumlara özel eğitim programları ve genel katılıma açık programlar olarak ikiye ayrılıyor:

Kurumlara Özel Öğrenim Çözümleri:


pro/ İletişim

Etkili iletişim, sunum teknikleri ve topluluk önünde konuşma odaklı uygulamalı modüller


pro/ Satış

Satış teknikleri ve ileri seviye satış becerileri odaklı uygulamalı modüller


pro/ İlişki

Müşteri ilişkileri ve insan ilişkileri odaklı ilişki yönetimi modülleri


pro/ Koçluk

Etkin koçluk becerileri için uygulamalı temel ve ileri koçluk modülleri


pro/ Takım

Takım çalışması odaklı aktivite bazlı modüller, salon ve açık hava opsiyonlu


pro/ Yaratıcılık

Yaratıcılık ve problem çözme odaklı aktivite bazlı modüller


pro/ Eğitimci

Eğitimcinin eğitimi, eğitim tasarlama ve ileri seviye eğitimci odaklı uygulamalı modüller